Dobrodo?li!

Zaton je mjesto na obali, istoimenog zaljeva, 8 km sjeverozapadno od Dubrovnika. Veliki i Mali Zaton od davnina su bili omiljena izleti?ta i ljetovali?ta Dubrov?ana, ?to je razlog mnogim starim ljetnikovcima dubrova?ke vlastele i imu?nih gra?ana koji se mogu na?i ondje. Gospodarska osnova je poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i turizam. ?etnice tik uz more, kupali?ta te bogata gastronomska ponuda obli?njih restorana u?init ?e Va? odmor nezaboravnim. U predjelu Soline gdje su nekada bile solane, smje?teni su na?a dva u cjelosti obnovljena apartmana sa pogledom na more koji ?e Vam bogatom opremom i pristupa?nom cijenom boravak u?initi konfornim i ugodnim. U svakom trenutku na raspolaganju je i ljubaznost doma?ina koji ?e Vam u svakoj prilici pomo?i.
Odlu?ite li se pak posjetiti Dubrovnik zimi, te do?ekati Novu Godinu unutar osvjetljenih zidina Stare gradske jezgre, za smje?taj javite se na na?u adresu.


 
 
 

 

 

 

 

 

Powered by

www.dubrovniknet.com/luka  

Naslovnica|Ponuda|Dojmovi|Kontakt

2005.

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.